Lokalizacja: Lokale użytkowe dostępne w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Gdynia Zachód

Gdynia-Zachód obejmuje m.in. Chwarzno, Wiczlino, Niemotowo, Zielenisz i Dębową Górę. Łączna powierzchnia dzielnicy wynosi ok. 25 km2, co czyni ją największą obszarowo jednostką pomocniczą Gdyni. Od wielu lat Chwarzno-Wiczlino koncentruje w sobie rozwój gdyńskiego budownictwa mieszkaniowego według planów zagospodarowania przestrzennego i strategii miasta. Bezpośrednia strefa oddziaływania dzielnicy obejmuje aktualnie 85 tys. mieszkańców w zasięgu 10-minutowego dojazdu.

Atuty

4.500 mkw. powierzchni użytkowej w 3 kompleksach handlowo -usługowych na obszarze dzielnicy
8.000 mkw. powierzchni usługowej w planach dalszej rozbudowy dzielnicy
50.000 mieszkańców wg prognoz liczyć będzie Chwarzno-Wiczlino do 2030 r.