Lokalizacja : Lokale użytkowe dostępne w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, Gdynia

Gdynia Zachód

Gdynia-Zachód obejmuje m.in. Chwarzno, Wiczlino, Niemotowo, Zielenisz i Dębową Górę. Łączna powierzchnia dzielnicy wynosi ok. 25 km2, co czyni ją największą obszarowo jednostką pomocniczą Gdyni. Od wielu lat Chwarzno-Wiczlino koncentruje w sobie rozwój gdyńskiego budownictwa mieszkaniowego według planów zagospodarowania przestrzennego i strategii miasta. Bezpośrednia strefa oddziaływania dzielnicy obejmuje aktualnie 85 tys. mieszkańców w zasięgu 10-minutowego dojazdu.